en-US Богуцкая Мария: Учёный, фото, биография знаменитости, кто еще из известных людей родился, умер 1 июня
R
Ваш город
Феърфилд
Богуцкая Мария
Полное имя: Богуцкая Мария
Дата рождения: 1 июня 1929
Полных лет: 93 года
Род деятельности: УЧЁНЫЙ

Биография:

Родилась в Варшаве.

В 1951 окончила исторической факультет Варшавского университета, а затем осталась работницей Института истории Польской академии наук.

В 1958–1978 главный редактор исторического научно-популярного журнала «Mowia Wieki» , с 1979 главный редактор научного журнала «Acta Poloniae Historica» . Преподаватель Пултуской Академии гуманитарных наук им. А. Гейштора. Почётный доктор Гданьского университета (2007). Доктор (1955), хабилитированный доктор (1961), экстраординарный профессор (1971), ординарный профессор (1981).Основные трудыWalka opozycji mieszczanskiej z patrycjatem gdanskim w drugiej polowie XVI wieku (1954)Gdanskie rzemioslo tekstylne od XVI do polowy XVII wieku (1956)Gdansk jako osrodek produkcyjny w XIV—XVII wieku (1962)Anna Jagiellonka (1964, 1994, 2009)Dzieje Polski do 1795 r. (1964)Zycie codzienne w Gdansku. Wiek XVI—XVII (1967)Handel zagraniczny Gdanska w pierwszej polowie XVII wieku (1970)Kazimierz Jagiellonczyk (1970, 1978)Sol w handlu baltyckim w pierwszej polowie XVII w. (1971)Ziemia i czasy Kopernika (1972)Nicholas Copernicus. The Country and Times (1973)Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek (1974, 1985, 1987, 1998)L"atttrait de la culture nobiliaire (sarmatisation de la bourgeoisie polonaise au XVIIe siecle) (1976)Towns in Poland and the reformation. Analogies and differences with other countries (1979)Das alte Danzig. Alltagsleben vom 15. bis 17. Jahrhundert (1980, 1987)Miasta Europy srodkowej w XIV—XVII w. Problemy rozwoju (1981)Kazimierz Jagiellonczyk i jego czasy (1981, 1998, 2009)Hold pruski (1982, 1985)Gdanscy ludzie morza w XVI—XVIII w. (1984)Dzieje miast i mieszczanstwa w Polsce przedrozbiorowej (1986), соавтор — Хенрик СамсоновичBona Sforza (1989, 1998, 2004, 2009)Jewish merchants in Gdansk in the 16th—17th centuries. A policy of toleration of discrimination (1992)Social structures and custom in early modern Poland (1993)Trade between Gdansk and Turku (Abo) in the 16th and the first half of the 17th century (1993)Staropolskie obyczaje w XVI—XVII wieku (1994)Um die Sakularisation des Deutschen Ordens in Preuen. Die Krakauer Huldigung (1996), соавтор — Клаус ЗернакGender in the economy of a traditional agrarian society. The case of Poland in the 16th—17th centuries (1996)The lost world of the "Sarmatians". Custom as the regulator of Polish social life in early modern time (1996)Town hall as symbol of power. Changes in the political and social functions of town hall in Gdansk till the end of the 18th century (1997)Zyc w dawnym Gdansku. Wiek XVI—XVII (1997)Bialoglowa w dawnej Polsce. Kobieta w spoleczenstwie polskim XVI—XVIII wieku na tle porownawczym (1998)Women and religion in the early modern period (1998)Historia Polski do 1864 roku (1999, 2009)Marriage in early modern Poland (2000)Women in politics. The case of Poland in the 16th—18th centuries (2001)Mazowsze na mapie Polski i Europy w XVI—XVII w. (2003)Baltic commerce and urban society 1500—1700. Gdansk/Danzig and its Polish context (2003)Women in early modern Polish society, against the European background (2004)Gorsza plec. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI (2005, 2006)Woman in the history of Europe. From antiquity till the begin of the XXIst century (2008)Miasto i mieszczanin w spoleczenstwie Polski nowozytnej (XVI—XVIII wiek) (2009)Miedzy obyczajem a prawem. Kultura sarmatyzmu w Polsce XVI—XVIII wieku (2013)Примечания Record #12031699v // общий каталог Национальной библиотеки Франции

Вы знали, что 1 июня также

1926 - 1962 (36 лет)
АКТРИСЫ

1959 - (63 года)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1960 - (62 года)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1804 - 1857 (52 года)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1955 - (67 лет)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

2018 - 1612 (406 лет)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1860 - 1927 (66 лет)
ПЕРСОНА

1815 - 1894 (79 лет)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1844 - 1927 (83 года)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1922 - 2003 (81 год)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1933 - 2010 (77 лет)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ

1568 - 1639 (70 лет)
ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ